WYNIKI

Konkursu Generalskiego

Dnia 2 lutego, na uroczystej akademii związanej ze szkolnymi obchodami Dnia Patrona Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego ogłoszono wyniki rozgrywanego w dniach od 17 do 21 stycznia 2012 roku międzynarodowego "Konkursu Generalskiego".

Organizatorem już drugiej edycji tej imprezy jest działający w szkole w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach konkursu "Poznań dla lepszego poznania" Klub Młodego Elektronika i Krótkofalowca SP3PGR, będący jedynym klubem krótkofalarskim Polskiego Związku Krótkofalowców na terenie placówek oświatowych miasta Poznania.

 

1

Głównym celem tego konkursu jest popularyzacja za pośrednictwem fal radiowych postaci Patrona Szkoły - wielkiego patrioty, powstańca wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, generała Wojska Polskiego II RP, pierwszego dowódcy rozformowanego z końcem 2011 roku - po 92 latach działalności - Pomorskiego Okręgu Wojskowego, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działacza i społecznika - gen. Kazimierza Raszewskiego. Konkurs honorowym patronatem objęli niżej wymienieni przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń: Prezes Automobilklubu Wielkopolski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, Dowódca Garnizonu Poznań, Prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Polski Związek Krótkofalowców.


W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 211 krótkofalowców nadających z terenu Polski, Białorusi, Czech i Niemiec. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

Grupa A - stacje indywidualne

  1. Adam Gawroński SP3EA, Piła, woj. wielkopolskie
  2. Hubert Marcinek SP9MDY, Maków k. Raciborza, woj. śląskie
  3. Andrzej Banaszyński SQ3MZS, Szklarka k. Krosna Odrzańskiego, woj. lubuskie

Grupa B - stacje klubowe

  1. Klub Łączności SP9KJU, Racibórz, woj. śląskie
  2. Harcerski Klub Łączności "Wilda" SP3ZAC, Poznań, woj. wielkopolskie
  3. Łowicki Klub Krótkofalowców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, woj. łódzkie

Grupa C - stacje krótkofalowców związanych z wojskiem

  1. Wolfgang Möbius DL8UAA, Dobra, Niemcy
  2. Włodzimierz Siemiątkowski SQ6LBW, Nysa, woj. opolskie
  3. Krzysztof Nowak SP2DPK, Gdynia, woj. pomorskie

Organizator przyznał nagrodę w grupie D - nasłuchowców Erice Möbius DE2UAA z Niemiec oraz Nagrodę Specjalną Harcerskiemu Klubowi Łączności "Wilda" SP3ZAC - za najszybsze nawiązanie łączności ze wszystkimi stacjami Organizatora. Ponadto okolicznościowe dyplomy zdobyli operatorzy stacji: SP1ADT, SP1JON, SP2RIY, SQ2AHL, SP3BLT, SP3OTO, SQ3KNN, SP4SHW, SP6LUY, SQ6POM, SP9XCJ i SQ9JJN.

Dekoracji laureatów konkursu dokonał przedstawiciel fundatora nagród Pan Piotr Monkiewicz z Automobilklubu Wielkopolski, a przybyłym na uroczystość operatorom stacji radiowych Organizatora drobne upominki wręczyli ich fundatorzy, reprezentujący Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, Panowie Pułkownicy Konrad Stube i Zbigniew Pruski. Prowadzący imprezę Pan Jacek Behrendt SQ3OPM, pomysłodawca i organizator konkursu, a także kierownik klubu SP3PGR w jednej osobie wyróżnił również nagrodami rzeczowymi troje uczniów szkoły: Dominika Lulkę, Kubę Andrzejewskiego i Macieja Pszczołę, którzy byli operatorami stacji klubowej pracującej w eterze pod znakiem okolicznościowym SNØGKR. Na zakończenie Pani Dyrektor Wiesława Matysiak wręczyła wszystkim przybyłym na uroczystość przedstawicielom instytucji i stowarzyszeń, które udzieliły wsparcia i objęły ten konkurs honorowym patronatem okolicznościowe dyplomy.

W dalszej części uroczystości gimnazjaliści pod opieką Pani Ireny Jesse zaprezentowali w scenerii studia telewizyjnego program artystyczny nawiązujący w swojej treści do zbliżającej się 22 kwietnia kolejnej rocznicy otwarcia przez gen. Kazimierza Raszewskiego w 1923 roku nowej siedziby Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.