„KONKURS GENERALSKI 2013”


   

    W piątek, 8 marca na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, gdzie swoją siedzibę ma Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR odbyła się ramach Święta Patronów Szkół uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję Konkursu Generalskiego, konkursu organizowanego już po raz trzeci przez ten najmłodszy poznański klub krótkofalarski w okresie od 5 do 13 stycznia.
    Manager Konkursu, Kol. Jacek SQ3OPM przedstawił pokrótce zebranym jego zasady, a na multimedialnym pokazie wszyscy zgromadzeni na sali mogli zobaczyć i usłyszeć przykłady QSO prowadzonych przez uczniów, członków klubu SP3PGR, w tym również najmłodszego członka Oddziału Poznańskiego Kolegi Gustawa SP3-08-126.
Zgłoszenia nadesłało 61 uczestników, a w logach przewinęło się 557 znaków wywoławczych reprezentujących 18 krajów, w tym również dwóch spoza Europy.
Komisja sklasyfikowała uczestników w pięciu kategoriach.

W grupie A - stacje indywidualne zwycięzcą okazał się Kol. Jan SQ9CWO z Olesna.
W grupie B - stacje klubowe zwyciężył Wolsztyński Klub Krótkofalowców SP3PWL.
W grupie C - stacje związane z wojskiem zwyciężył Kol. Adam SP3EA z Piły.
W grupie E - stacje zagraniczne zwyciężył Kol. Wowa DL8UAA z Niemiec.
W grupie F - stacje Organizatora najlepszym okazał się Kol. Damian SP3OL z Lulinka.

    Konkurs honorowym patronatem objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będący przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. On też dla zwycięzcy jednej z kategorii ufundował piękny kryształowy puchar, który wraz ze stosownym dyplomem wręczył Kol. Damianowi SP3OL obecny na uroczystości płk Tomaszkiewicz, prezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (komunikat na portalu BBN o konkursie i jego podsumowaniu dostępny jest tutaj).

    W grupie C, stacji związanych obecnie lub w przeszłości z wojskiem nagrody obecnym na spotkaniu laureatom wręczyli przedstawiciele fundatorów, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach pułkowników Konrada Stube i Jacentego Górala.

    W grupie B - stacje klubowe nagrody wręczyli przedstawiciele fundatora - Automobilklubu Wielkopolski w osobach prezesa Roberta Werle i dyrektora Piotra Monkiewicza.

    Odrębne wyróżnienie Dyplomy Excellent dla uczestników konkursu, którzy nawiązali łączności ze wszystkimi stacjami Organizatora na przynajmniej jednym z określonych regulaminem paśmie przypadły sześciu uczestnikom, a trzem z nich obecnym na spotkaniu wręczył reprezentujący Prezydium ZG PZK Kol. Bogdan SP3IQ, skarbnik PZK.

    Szczegółowe wyniki konkursu są poniżej. Laureatom konkursu (pięć pierwszych miejsc w każdej kategorii) nieobecnym na podsumowaniu nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą, ponadto każdy z uczestników konkursu otrzyma stosowny certyfikat w wersji elektronicznej. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, a Zarząd Oddziału Poznańskiego PZK oprócz prowadzącego galę Kol. Jacka SQ3OPM reprezentował wiceprezes Zarządu Oddziału Kol. Paweł SP3OKA. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili krótkie etiudy teatralne związane z biografią patronów szkół Gimnazjum nr 1, gen. Kazimierza Raszewskiego oraz Zespołu Szkół Odzieżowych - laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury Władysława Stefana Reymonta. Po zakończeniu imprezy Pani dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych Grażyna Łakomiec podjęła przybyłych gości, laureatów i organizatorów konkursu filiżanką kawy i słodkim poczęstunkiem

Szczegółowe wyniki Konkursu Generalskiego Edycja 2013.


    Komisja stwierdza, że w regulaminowym terminie nadesłano 61 logów, w których znalazło się 557 znaków wywoławczych stacji radiowych pracujących z terenu 18 krajów.
Do kontroli użyto logu stacji SP3DWH nadesłanego w kategorii CHECKLOG, logu stacji Organizatora SNØGKR oraz członków Komisji Jacka SQ3OPM i Gosi SQ3PON.

Grupa A – stacje indywidualne

Znak

QSO zgł.

QSO zal.

% QSO zal.

Punkty

SQ9CWO

83

70

84,34

1076

SP9MDY

105

58

55,24

946

SQ9JJN

55

51

92,73

807

SQ9NOS

57

45

78,95

616

SQ3MZS

49

42

85,71

592

SP3NK

53

43

81,13

532

SP5AHR

29

29

100

484

SQ3BYQ

28

27

96,43

422

SP3NNI

24

24

100

367

SQ7OWP

26

25

96,15

366

SQ4G

31

24

77,42

299

SQ3NMT

61

32

52,46

289

SQ2AHL

22

22

100

282

SP3HGD

16

16

100

279

SQ5MRH

20

20

100

268

SQ8JLS

15

15

100

236

SQ6LZD

52

32

61,54

219

SP1JON

32

16

50,00

218

SP1ADT

17

17

100

212

SQ2HCK

18

18

100

210

SP3JHZ

17

17

100

171

SQ5PGK

13

13

100

161

SQ4OLG

19

18

94,74

130

SQ7CGN

13

13

100

100

SQ9JKG

27

15

55,56

88

SQ9NKR

23

12

52,17

48

SP9IQO

8

8

100

44

SP3WXI

20

11

55,00

18

SP6OUJ

4

1

25,00

3

 

Grupa B – stacje klubowe

Znak

QSO zgł.

QSO zal.

% QSO zal.

Punkty

SP3PWL

256

100

39,06

1405

SP9KJU

117

68

58,12

1039

SP9PRR

83

51

61,44

702

SP3ZAC

77

52

67,53

640

SP4KSY

40

30

75,00

303

SP6KEO

21

13

61,90

34

SP6ZJP

2

2

100

6

 

Grupa C – stacje podające po raporcie RS literę „Z

Znak

QSO zgł.

QSO zal.

% QSO zal.

Punkty

SP3EA

162

76

46,91

1030

SQ7BTY

88

46

52,27

466

SP4AVG

42

33

78,57

460

SP3GCN

28

25

89,29

438

SP4HHI

38

29

72,50

297

SP5NVX

23

16

66,67

141

SP1DMD

19

16

84,21

110

SP3AFO

25

16

64,00

87

SP3PML

8

4

50,00

4

 

Grupa E – stacje zagraniczne

Znak

QSO zgł.

QSO zal.

% QSO zal.

Punkty

DL8UAA

134

24

17,91

242

RA3PCI

8

8

100

145

YL2GUV

2

2

100

30

YL3AD

4

2

50,00

14

DO8CE

2

2

100

4

 

Grupa F – stacje Organizatora

Znak

QSO zgł.

QSO zal.

% QSO zal.

Punkty

SP3OL

201

91

45,27

1513

SP3FTA

69

60

86,96

718

SP3KYY

69

60

86,96

718

SP3PL

118

57

48,31

460

SQ3SHH

50

31

62,00

376

SP3POZ

99

48

48,48

316

SP3BVA

27

22

81,48

236

 

Dyplom Excellent za nawiązanie QSO ze wszystkimi stacjami Organizatora przyznano:

Znak

pasmo 80 m

pasmo 40 m

pasmo 20 m

SP3OL

x

x

x

SP3EA

x

 

 

SP3PWL

 

x

 

SP9KJU

 

x

 

SP9MDY

 

x

 

SQ9CWO

 

x

 

Laureaci, których znak wyróżniono kolorem czerwonym otrzymują Puchar i Dyplom, pozostali Dyplom.
Wszyscy uczestnicy otrzymują Certyfikat w wersji elektronicznej.

Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji konkursu miało miejsce 8 marca na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu podczas obchodów Święta Patronów Szkół.
Wśród fundatorów nagród należy wymienić:
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
• Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu,
• Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
• Automobilklub Wielkopolski,
• Polski Związek Krótkofalowców – Oddział Poznański.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok.
                                                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                                    /-/ Jacek Behrendt SQ3OPM sq3opm@wp.pl


Zapraszam do obejrzenia galerii fotografii z uroczystości podsumowania "Konkursu generalskiego Edycja 2013"