OGÓLNOPOLSKIE  ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE "POLNY DZIEŃ"

"LASOWIAK 2003"

    Jak corocznie, w dniach 16 - 17 sierpnia 2003 roku stacja klubowa SP3POH uczestniczyła w zawodach organizowanych  przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju. Celem zawodów było doskonalenie umiejętności operatorskich, oraz przygotowanie do utworzenia rezerwowej lub zastępczej sieci łączności radiowej na wypadek klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń.

    Zawody są o tyle ciekawsze od innych organizowanych na co dzień, gdyż polegają one na ciągłej czujności operatorów stacji przez cały czas trwania tj. od  16.00 do 06.30 dnia następnego.

    Harmonogram pracy stacji wyglądał następująco:

Lp.

Czas lokalny

Czynność

Częstotliwość MHz

Przykład

Uwagi

1.    

16.00-16.30

Meldunek nr 1

3715

59 100 2

 

2.    

17.15-17.30

Sygnał alarmowy    nr 1

3720 (+/-2kHz)

 

SSB

3.    

17.30-20.00

Nawiązywanie łączności SSB

 

59 001 JO82KN

 SSB

4.    

20.00-20.15

Odbiór radiogramu   nr 1

3720 (+/-2kHz)

 

30 grup SSB

5.    

20.30-00.15

Nawiązywanie łączności UKF

144-146

59 001 JO82KN

CW, SSB, FM

6.    

03.15-03.30

Odbiór radiogramu   nr 2

3550(+/-1kHz)

 

30 grup CW

7.    

03.30-05.30

Nawiązywanie łączności CW

 

 

 CW

8.    

05.30-06.00

Sygnał alarmowy    nr 3

3550(+/-1kHz)

 

CW

9.    

06.00-06.30

Meldunek nr 2

3552(+/-1kHz)

599 113 39

Ilość qso na KF + UKF

 

    Warunki terenowe mieliśmy dobre, pogoda sprzyjała. Gorzej przedstawiała się propagacja na UKF podczas nawiązywania łączności. Do dyspozycji mieliśmy transceiver KF TS-570DG, oraz UKF TR-751A. Wyposażenie antenowe składało się z dipola 2x 19.5 m. Na UKF mieliśmy antenę X-Quad zainstalowany na wieży obserwacyjnej, która ma wysokość 36 m. Nawiązaliśmy 113 łączności na KF (SSB+CW), 39 łaczności na UKF.

    W zawodach uczestniczyli: SP3WYB Mieczysław Glapan, oraz SP3OL Damian Bogdański.  Zapraszam do obejrzenia kilka fotografii, które zostały zarejestrowane podczas zawodów.