OGÓLNOPOLSKIE  ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE "POLNY DZIEŃ"

"PODLASIE 2004"

    Jak corocznie, w dniach 14 - 15 sierpnia 2004 roku stacja klubowa SP3POH uczestniczyła w zawodach organizowanych  przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju,  Biuro Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Białymstoku,  Klub Łączności LOK SP4KAI w Białymstoku.                                     

    Celem zawodów było doskonalenie umiejętności operatorskich oraz przygotowanie do tworzenia rezerwowej lub zastępczej sieci łączności radiowej na wypadek klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń.

    Zawody są o tyle ciekawsze od innych organizowanych na co dzień, gdyż polegają one na ciągłej czujności operatorów stacji przez cały czas trwania zawodów tj. od  16.00 do 07.00 dnia następnego.

    Harmonogram pracy stacji wyglądał następująco:

Lp.

Czas lokalny

Czynność

Częstotliwość MHz

Przykład

Uwagi

1.

16.00-16.30

Meldunek nr 1

3715

59 100 2

 

2.

17.00-17.30

Sygnał alarmowy    nr 1

3720 (+/-2kHz)

 

2 grupy SSB

3.

17.30-20.00

Nawiązywanie łączności SSB

 

59 001 JO82KN

 SSB

4.

20.00-20.15

Odbiór radiogramu   nr 1

3720 (+/-2kHz)

 

30 grup SSB

5.

20.30-00.30

Nawiązywanie łączności UKF

144-146

59 001 JO82KN

CW, SSB, FM

6.

03.00-03.15

Odbiór radiogramu   nr 2

3550(+/-1kHz)

 

30 grup CW

7.

03.30-05.30

Nawiązywanie łączności CW

 

 

 CW

8.

05.30-06.00

Sygnał alarmowy    nr 3

3550(+/-1kHz)

 

2 grupy CW

9.

06.00-06.30

Meldunek nr 2

3552(+/-1kHz)

599 113 39

Ilość qso na KF + UKF

Z efektami naszej pracy można się zapoznać na stronie współorganizatorów tj. klubu SP4KAI