KRÓTKOFALARSTWO

KODEKS Ogłoszony przez Paula Segala W9EEA w roku 1928

1. Krótkofalowiec jest dżentelmeński. Nigdy świadomie nie odbiera innym radości z uprawiania wspólnego hobby.

2. Krótkofalowiec jest lojalny. Popiera i wspiera innych krótkofalowców, kluby oraz własną organizację, bo z nimi i dzięki nim może uprawiać wspólne hobby.

3. Krótkofalowiec jest postępowy. Dotrzymuje kroku najlepszym w każdej dziedzinie wiedzy technicznej i operatorskiej. Stawia sobie ambitne cele.

4. Krótkofalowiec jest koleżeński. Zawsze dostosowuje się do możliwości operatorskich korespondenta. Służy życzliwą radą początkującym, chętnie pomaga kolegom w rozwiązywaniu ich problemów. Są to znamiona ducha amatorskiego.

5. Krótkofalowiec jest zrównoważony. Mimo, że krótkofalarstwo jest jego pasja, nigdy nie pozwala aby kolidowało z jego obowiązkami wobec rodziny, pracy, szkoły i społeczności.

6. Krótkofalowiec jest patriotą. Jest zawsze gotowy służyć wiedzą oraz sprzętem krajowi i społeczeństwu.

SP3OL i moja stacja:

Radiem interesowałem się już w VIII klasie szkoły podstawowej.

O krótkofalarstwie dowiedziałem  się w roku 1982 z czasopisma "Radioelektronik", które zaczęło się ukazywać po przerwie.

Rozpocząłem poszukiwania klubu krótkofalarskiego w okresie wakacyjnym 1982 roku. Droga nie była zbyt lekka. Ruch krótkofalarski ponownie się rozwijał po przerwie jaka wówczas była wymuszona przez ówczesną sytuację. Pierwszym krótkofalowcem, którego spotkałem był kol. Andrzej Urbański SP3BVA (sk). Było to w przeddzień świat Bożego Narodzenia 1982 roku. W czasie tego spotkania pamiętam jak dziś otrzymałem wszystkie elementy by samemu zbudować odbiornik nasłuchowy z bezpośrednią przemianą częstotliwości opublikowany w książce kol. Krzysztofa Słomczyńskiego SP5HS "ABC Krótkofalowca". Odbiornik ten konstruowałem przez całe święta, aż po podłączeniu kilku metrów drutu wieczorem drugiego dnia świąt usłyszałem stacje polskie w paśmie 80 metrów. radości nie było końca. Oczywiście był to odbiornik o montażu powietrznym, co nie przeszkadzało w odbiorze stacji. Z tego skromnego miejsca chciałbym podziękować koledze Andrzejowi SP3BVA za to pierwsze wieczorne spotkanie, które pamiętam do dzisiaj. Również pamiętam  pięknego psa o imieniu Mingo, który przeszkadzał mi w chłonięciu wiedzy.

Po kilku miesiącach pobytu w klubie SP3KUJ w Śremie wkręciłem się w wir spotkań  HKŁ SP3ZCU w Śremie. Poznałem tam kolegów, którzy wprowadzali mnie w arkana sztuki krótkofalarskiej. Byli to: Zbyszek SP3DJU, Waldek SP3BLT, Janek SP3LOX (sk), Stefan SP3BPU, Piotr SP3HYP, Wojtek SP3LWP i wielu innych. Był to dla mnie trudny okres. Do Śremu dojeżdżałem około 20 km.

Egzamin na świadectwo kategorii II zdałem w 1984.

Zezwolenie o znaku SP3NUN otrzymałem po 9. miesiącach oczekiwania w styczniu 1985 roku.

W dniu 03 marca 1985 roku nawiązałem pierwszą łączność pod swym znakiem z  kol. Stanisławem SP3BXV, którego już nie ma wśród nas. "Cześć Jego pamięci"

W kwietniu 1985 roku przystąpiłem do egzaminu na świadectwo kategorii I z wynikiem pozytywnym.

Przystąpiłem do budowy popularnego na ówczesne czasy transceivera Bartek. Nie wstydzę się tego powiedzieć, praca na montażem trwała kilka miesięcy. Zostało to uwieńczone sukcesem. Moc nadajnika wynosiła około 3 W. Urządzenie  to miało cały czas jeden mankament - lekką dewiację.

Od sierpnia 1985 roku jestem czynny na pasmach KF i UKF.

Od 23 września 2002 roku pracuje pod nowym znakiem SP3OL

Jestem członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców.

Jako wzór do naśladowania przyjąłem O. Maksymiliana Kolbe SN3RN

Do dnia dzisiejszego nawiązałem 34046 łączności na pasmach amatorskich. Osiągnięcia, które posiadam może nie są zbyt szczególne. Jednym z nich jest z pewnością dyplom za WORLD-WIDE DX CONTEST SSB w 2001 roku , jak i również dyplom za zawody Word Wide WPX Contest w 2005 roku. Każdy krótkofalowiec z pewnością zaczyna od 0. Na pasmach amatorskich pracuję wieloma różnymi emisjami, a wśród nich są: CW, SSB, RTTY, PSK31, SSTV, HELL, MFSK, FT-8,  i FM.

Dane o mojej stacji :

Moje radio KF - Kenwood TS-890S,

Moje radio UKF - Kenwood TR-751A

Anteny KF: 2 el. Delta Loop / konstrukcja SP3PL/

                         Dipole: 80, 60, 40 m.

                         Delta ukośnie zawieszona na wschód, oraz na zachód na pasmo 40m.

Anteny UKF: 3x 5/8

W ostatnim czasie dokonałem wymiany anteny "Delta Loop" wg SP7GXP , która służyła dość długi czas tj. około 8 lat na nową antenę MultiBand 6 PL. Z tej anteny jak dotychczas jestem zadowolony.

Można usłyszeć mnie na częstotliwości 145,400 MHz.

Położenie geograficzne mojej stacji :

QTH: Lulinek; N 52.56252 ; E 16.684559 ; Loc JO82IN

Wysokość anten 91 m. n.p.m

 


 Wpisz się do mojej księgi gości. Dziękuję.